Strona regionmazowsze.pl wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej: Polityka cookies

RSO Regionalny System Ostrzegania RSO to usługa umożliwiająca powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach - kliknij

Samorząd

Od 1 stycznia 1999 r. ponad 5 mln mieszkańców Mazowsza zamieszkujących obszar 35,597 tys. km 2 stało się z mocy prawa regionalną wspólnotą samorządową. Wspólnota ta oraz terytorium województwa tworzą samorząd województwa. Samorząd województwa, aby mógł samodzielnie wykonywać swoje zadania i korzystać ze swoich praw został wyposażony w osobowość prawną oraz organy, którymi są sejmik województwa oraz zarząd województwa.

Sejmik wybiera Zarząd Województwa, w tym Marszałka (bezwzględną większością głosów ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym) i nie więcej niż 2 Wicemarszałków (na wniosek Marszałka zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym), w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Marszałek, Wicemarszałkowie i pozostali członkowie Zarządu mogą być wybrani spoza składu Sejmiku Województwa.

Samorząd województwa, na podstawie upoważnień ustawowych, stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa.

W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla województwa mogą być przeprowadzane na jego terytorium konsultacje z mieszkańcami województwa. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa określa uchwała Sejmiku Województwa.

Sejmik jest organem stanowiącym i kontrolnym, zarząd zaś – organem wykonawczym.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – wojewódzka jednostka organizacyjna  nie posiadająca osobowości prawnej, działająca w formie jednostki budżetowej, przy pomocy której Zarząd i Marszałek Województwa wykonują swoje zadania i kompetencje niezastrzeżone na rzecz Sejmiku i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Został utworzony z dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie art. 27 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.)

Do zadań samorządu województwa  realizowanych przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego należą w szczególności sprawy z zakresu: edukacji publicznej, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i modernizacji terenów wiejskich, gospodarki wodnej, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, drogownictwa i transportu, sportu i turystyki. Ponadto samorząd województwa realizuje zadania w zakresie: promocji Województwa i współpracy zagranicznej, rozwoju regionalnego, a także obronności i bezpieczeństwa publicznego, kontroli finansowej i audytu wewnętrznego oraz od 2004 roku zadania dotyczące absorpcji funduszy europejskich.

 

ZOBACZ WIĘCEJ

Leave a Reply

Kategorie
maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Archiwa